ผู้จัดทำ

developer

ประวัติ และ ผลงาน

ชื่อ – สกุล : นางสาวกุลนิษฐ์ วงศ์แก้ว
ตำแหน่ง : ครู คศ.1 โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม

การศึกษา :
ศิลปศาสตร์บัณฑิต นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ครุศาสตร์บัณฑิตคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

เกียรติประวัติ – ผลงานดีเด่น :
พ.ศ. 2550 ได้รับรางวัลชนะเลิศ Innovative Teacher Leadership Award 2007 จากกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด

ประสบการณ์ด้านคอมพิวเตอร์ :
ประชุมสัมมนาประกวดผลงานด้าน ICT ระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ในฐานะครูผู้ชนะเลิศ
“ Innovative Teacher Leadership Award 2007 ” ณ ประเทศเวียดนาม
ประชุมสัมมนา Worldwide Innovative Teachers’ Forum 2008ณ เขตบริหารพิเศษ ฮ่องกง
แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

 

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s